არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი

გადამუშავებული პოლისტიროლი, მზის დაბნელების ტრიპტიხი და მომლოცველები

ფერწერა,ობიექტი

კონსტანტინე მინდაძე

ტილო, ზეთი, ნეონი
1999
224x128x3 სმ.