არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი

ამფორა

ლალი ქუთათელაძე

თიხა, ჭიქურქვედა საღებავები, ჭიქურები ფრაგმენტი
2014

 გაკეთდა გამოფენისთვის "კუნძული საგამოფენო სივრცეში"