არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

Clouds Are Chained to the Sky

ფოტო,ინსტალაცია

ანდრო ერაძე

ფოტო, ინსტალაცია
2018
TAF 2018, ფოტოგამოფენა

Clouds Are Chained to the Sky ფოტო-პროექტი შექმნილია გერმანიაში, კუნძულ იუსტზე, 2016 წელს. TAF თბილისის ხელოვნების ბაზრობაზე წარმოდგენილი იყო ფოტოგამოფენისთვის ადაპტირებული ვერსია.