არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი

ივერია (კოლაბორაცია სანდრო სულაბერიძესთან)

დიზაინი,ინსტალაცია,ობიექტი

ნინუცა შატბერაშვილი

სანათების ინსტალაცია, ქაღალდი, თოკი
2014