არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

ნინო მგალობლიშვილი

კულტურის კვლევების დოქტორი (თსუ), პროფესორი (თსსა); თსსა-ის მოდის დიზაინის მიმართულების ხელმძღვანელი; წიგნის ავტორი „ვესტიმენტარული მოდა პოსტსაბჭოთა საქარვთველოში“ (328 გვერდი); „მოდა. ილუსტრირებული ისტორია“ (357 გვერდი) – სამეცნიერო კონსულტანტი; ქართული Fashion- ბიზნესისა და დიზაინ-განათლების მიმართულებით სამეცნიერო ნაშრომებისა და პუბლიკაციების ავტორი; მის მიერ შემუშავებული Fashion-განათლების კონცეფცია საფუძვლად დაედო მოდის დიზაინის მიმართულებაზე საწავლო პროცესში მოქმედი ტრადიციული პროგრამის მოდერნიზებას საერთაშორიო საგანმანათლებლო კრიტერიუმებთან შესაბამისად;Fashion-დიზაინის დარგში სასწავლო ინოვაციური პროგრამებისა და დისციპლინების ავტორი; საერთაშორისო და ადგილობრივი საგანმანათლებლო-შემოქმედებითი პროექტების ავტორი და ორგანიზატორი; სარედაქციო კოლეგიის წევრი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს რეცენზირებადი ელექტრ. ბილინგური სამეცნ. ჟურნალი ,,სპეკალი’’ ; Georgian Fashion Foundation - ის ბორდის წევრ ; სარედაქციო კოლეგიის წევრი - Internatinal magazine «Euro-American Scientific Cooperation», Hamilton; სარედაქციო კოლეგიის წევრი - Internatinal Conference “Sharing the Results of Research Towards Closer Global Convergense of Scientists”, ,,Monreal’’; საგანმანათლებლო-შემოქმედებითი ტრეინინგებისა და მასტერ-კლასების ტრენერი; არაფორმალური საბაზრო ურთიერთობების სწავლების პლატფორმა ,,ალტერნატიული დისკურსი’’ საერთაშორისო და ლოკალური Fashion -ბიზნესის წარმატებული მოთამაშეების მოწვევით - დამფუძნებელი, მედიატორი (თსსა Fashion დიზაინის მიმართულება); TSAA/Fashion Design Portal თსსა/მოდის დიზაინის პორტალი - დამფუძნებელი, ადმინისტრატორი; პერსონალური და ჯგუფური გამოფენების მონაწილე.

დიმიტრი თუმანიშვილი

დიმიტრი (მიტო) თუმანიშვილი (1950-2019) ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი. გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიის სრული პროფესორი. 1999-2006 წლებში იყო ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე: შუა საუკუნეების არქიტერქტურის განყოფილების გამგე; თბილისის სამხატვრო აკადემასა და თბილისის სასულიერო აკადემიაში მიჰყავდა ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიისა და ხელოვნებათმცოდნეობის ისტორიის კურსი; იყო სახელოვნებათმცოდნეო მეცნიერებაში დაწერილი შრომების შეუცვლელი რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი; წლების მანძილზე ამუშავებდა ქართულ სახელოვნებათმცოდნეო დარგში მოღვაწე მეცნიერთა არქივებს.