არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

ლალი ქუთათელაძე

2016
თიხა, ჭიქურქვედა საღებავები, ჭიქურები
73x52x11 სმ.
მხატვრის საკუთრება ">

სერია "გულგრილი მზერა"