არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

მიახლოებით "შეკეთების ესთეტიკა თანამედროვე საქართველოში"

ინსტალაცია

ნინო სეხნიაშვილი

ექსპოზიცია, გამოფენა ტარტუს მუზეუმში
2016