არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2020 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო

მიახლოებით "შეკეთების ესთეტიკა თანამედროვე საქართველოში"

ინსტალაცია

ნინო სეხნიაშვილი

ექსპოზიცია, გამოფენა ტარტუს მუზეუმში
2016