არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

გამარჯვება შავ კვადრატზე. სერია: Vice Versa

ობიექტი,ტექსტი

ლია ბაგრატიონი

მულტიმედია, ტექსტილი, პრინტი
2014
79.5x119.5x4 სმ.

One of my artistic research focuses on deconstruction experiments that take place in different media. The work titled Vice Versa is made through deconstruction of easel paintings and demonstrate transformation of the picture and the frame. Very often we unconsciously follow the stereotype that a painting has to be placed in a frame. Vice Versa set the goal to debate this stereotype and allow framed paintings to overcome the boundaries and become part of infinity. The main object Mona Lisa 2014 serves as the guide of the concept where Leonardo’s painting - the sacred attribute of the western culture, takes its journey in a new context.