არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

კონსტრუქცია/დეკონსტრუქცია

ინსტალაცია

ლია ბაგრატიონი

თვითგანახლებადი, შერეული ტექნიკის ინსტალაცია
2014

The installation represents raw clay construction with medical IV system on top of it with water dripping constantly from it and it creates a self-renewable visual system. With drops of water dry clay collapses and then turns to its original substance which is ready and eager to become a new form. This characteristic of clay acts as “an author” in the work. It leads the process in such a way that becomes a creator of itself.