არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი

გამქრალ ქალაქთა ანარეკლი

სკულპტურა,ობიექტი

ლია ბაგრატიონი

ფაიფური
2008
H-13 სმ.

"Nothing terrible ruins, which cease to seem a metaphor and become what they once were: houses."

- Joseph Brodsky