არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

გამქრალ ქალაქთა ანარეკლი

სკულპტურა,ობიექტი

ლია ბაგრატიონი

კერამიკა
2008
22x26x19 სმ.

"Nothing terrible ruins, which cease to seem a metaphor and become what they once were: houses."

- Joseph Brodsky