არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი

დეკადანსი

სკულპტურა,ობიექტი

ლია ბაგრატიონი

კერამიკა
2012
H-40 სმ.

Clay is a matter eager to become a form. Forms of nature, forms ever shaped by a human, forms never created rest in the infinite memory of its substance. My task is to let these forms free and bring memories of clay to life.