არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

იტერვენცია მუზეუმში - პროექტი: მარტო ნუ წახვალ, რემედიოს! (ინსტალაციის დეტალის ფოტო)

ობიექტი

ლია ბაგრატიონი

ნაჭერი, თიხა
2017

¡No vayas sola, Remedios! 
(მარტო ნუ წახვალ, რემედიოს!)

რემედიოს და მე
მარტონი ოთახში
რემედიოს არ ჩანს
არც მე

მე: 
რატომ არ დარჩი რემედიოს, ხომ გთხოვე ნუ წახვალ-მეთქი?!

სიჩუმე 
რემედიოს არ ჩანს
არც მე

მე: 
მაშინაც არაფერი გიპასუხია, კრინტიც არ დაგიძრავს, ისე წახვედი. გამხმარი ნაპრალი და კაბა დამიტოვე შენს მაგივრად ჩემო მშვენიერო 
მე

(1 დეკემბერი) 

ლია ბაგრატიონი