არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

მზე ანათებს, მაგრამ გარეთ. სერია: ბავშვები, რომლებსაც შევხვდით

ფერწერა

როკო ირემაშვილი

ტილო, ზეთი
2008
765x100 სმ.