არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

ეს არის ქოთანი (ინსტალაცია-პერფორმანსის ფოტო)

პერფორმანსი,ინსტალაცია,ობიექტი

ლია ბაგრატიონი

2015

“We shape clay into a pot, but it is the emptiness inside that holds whatever we want.”― Lao-Tze

The work This is a Pot attempts to reveal the invisible emptiness that Chinese philosopher writes about.