არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2020 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო

ეს არის ქოთანი (ინსტალაციის ფოტო)

ობიექტი,ინსტალაცია

ლია ბაგრატიონი

კერამიკა, წარწერა: თიხა
2015

“We shape clay into a pot, but it is the emptiness inside that holds whatever we want.”― Lao-Tze

The work This is a Pot attempts to reveal the invisible emptiness that Chinese philosopher writes about.