არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

ჰერმეტული ჰიპერბოლა (სიბნელე, სინათლე, სიწითლე)

ფერწერა,ობიექტი

კონსტანტინე მინდაძე

ტილო, მშრალი პიგმენტი, აკრილი
2002
100x30x3 (30x30x3 / 30x30x3 / 30x30x3) სმ.