არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი

ივერია (კოლაბორაცია ნინუცა შატბერაშვილთან)

დიზაინი,ინსტალაცია,ობიექტი

სანდრო სულაბერიძე

სანათების ინსტალაცია, ქაღალდი, თოკი
2014