არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი

ბუზის თვალთახედვა 2

ფოტო,ობიექტი

სანდრო სულაბერიძე

ხელნაკეთი კამერა, ხე, პლასტმასი, ალუმინის ფირფიტა
2017

This is a continuation of insect vision camera development.

This device has more than 10 000 lens system and creates half circle panorama at once.

The piece is still under development.

This project mainly questions what the medium of photography is all about.

The project is supported by Message Salon Embassy, Zurich