არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

თეთრ დათვებზე ფიქრის თავიდან აცილება

ინსტალაცია,ობიექტი

გვანცა ჯიშკარიანი

სკუპტურა, ფოტოგრაფია, პლასტმასზე ბეჭდვა, მილები
2017