არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი

GEIL!

სკულპტურა

გვანცა ჯიშკარიანი

სკულპტურა, პრინტი ქსოვილზე, ხელით შეკერილი, შევსებული სამშენებლო ქაფით
2017