არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი

რამზეს მზერა (კოლაბორაცია ანთეა ნიკოლსონთან)

გრაფიკა,ინსტალაცია

მამუკა ჯაფარიძე

თბომგრძნობიარე ქაღალდი
1994