არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

რამზეს მზერა, მენის კუნძული (კოლაბორაცია ანთეა ნიკოლსონთან)

გრაფიკა,ინსტალაცია

მამუკა ჯაფარიძე

თბომგრძნობიარე ქაღალდი
1994