არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

ყურადღების ყურად ღება (დეტალი)

ინსტალაცია,ობიექტი

ლადო ლომიტაშვილი

რკინაზე ბეჭდვა, ფიცარი
2016
90x90x47 სმ.

Each of us has the ability to reduce noise in our community by being aware of the noise we make. Many noise problems can be prevented by being considerate of others and talking through problems when they occur. Any loud noise that occurs between 10:00 p.m. and 7:00 a.m. could be considered noise pollution. The work 'A tension of attention' reflexively helps the environment. The exclamation point is often used to draw attention to the warning of danger, hazards, and the unexpected. When the viewers are realizing the mark, they stop talking and start thinking about the meaning.