არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

სერია: ნაბიჯები, რომლებსაც შედეგისკენ მივყავართ

ფოტო,ობიექტი

ლადო ლომიტაშვილი

ფოტოქაღალდი, ფირფიცარი
2016
69x102x24 (x4) სმ.

The work that deals with the process is an intuitive adaptation. Each image is interpreted with the personal experience and condition of certain periods - adjusting to the circumstances by means of unconscious reasoning.