არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი

ბოხჩა

ობიექტი,ინსტალაცია

თამარ ჭაბაშვილი

ქაღალდი, ნახატების სერია
2015
21x30 სმ.

A Bundle (2015) 

Embroidery on textile, size 100 x 100 cm, 32 drawings, size 21 x 29 cm

The work was made in the framework of the project Tbilisi InSights as a contribution to the exhibition and the publication ‘city (un)archived’, Published by Onomatopee in Eindhoven.

The work consists of a map embroidered on textile and the series of drawings. The square piece of map is thought as a bundle, a peace of cloth used to wrap one’s belongings in the course of a journey. The numbers and the words embroidered on it correspond to the street numeration of the existing map. Each drawing locates a story by linking numbers to each other.

A Bundle is a journey, the meditation of its kind, to the city of my childhood tracing the everyday memories of the neighborhood where I grew up. With time I am loosing all the physical evidences connected to my childhood experiences in that neighborhood – people, with whom I shared the experience of certain places, have disappeared; the changes in the city are unbelievably fast, new buildings are replacing the old ones; The city that shaped me and marked me as a young girl has its traces in me. I embody the city. It exists within me. My body as an archive, a carrier of my lived experiences accumulated in time. Through the depiction of my body-mindscape I reconstruct my emotions, memories and questions, thus I reconstruct the city. Talking about the city with out them would have been impossible.