არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

მიახლოებით “შეკეთების ესთეტიკა თანამედროვე საქართველოში”

ფოტო,ინსტალაცია

ნინო სეხნიაშვილი

ინსტალაცია ტარტუს მუზეუმში
2016