არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

ციურიხის არაფორმალურად ათვისებული სივრცეების რუკა 2000-2016

ინსტალაცია

ნინი ხუროშვილი

პრესენტაცია
2016