არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

რამდენად სუფთაა შენი სახლი? (ინსტალაციის ფოტო)

ფერწერა,სკულპტურა,ინსტალაცია,ობიექტი

ნინო საკანდელიძე

ტილო, ზეთი, პულვერიზატორი
2015

Roomscape

Escape the Room

More Rooms

Impossible

greengrass waterfalls

what do you know?

deadEnd

long live butterflies

follow your heart

follow your followers

chase the Sun

on the other side

from political correctness till dawn your star, young star

some must

Sons on Men

Gods & Sons

Mother on Mondays

doubleclick a doublecliché

Your teacher could tell you

Paint the pain away

Castrate your thoughts

frustrate the absolute

undo the undone

Feed your fear with jokes

turn black

turn transparent

turn free

what do I know?

Ich mag dich!

Smells like alcohol

Scroll down to you

Resemble a lie

Smile like a Cheshire Cat

It’s Ok if you do it together

Silly is a word

Love too

Artificially memorize

mesmerize

How utterly, unbearably stupid Consumed

Consulted

Empty trash

How Clean Is Your Head?

Close the door

Step on the ye//ow

Escape the Room