არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

დრო დროში ქრება

ინსტალაცია,ვიდეო

ილიკო ზაუტაშვილი

შერეული ტექნიკა (12 ბალიში კალენდარის ნაბეჭდით, 3 მონიტორი ბინის ეკრანული გამოსახულებით, ტექსტი, ხმოვანი ვიდეო)
2006