არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი

ჰიპერპოზიცია (კოლაბორაცია კონსტანტინე მინდაძესთან)

ინსტალაცია

მანუჩარ ოქროსცვარიძე

რკინის და თითბერის მავთული
2013
400x400x400 სმ.