არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

Stand Against (კოლაბორაცია ოლეგ ტიმჩენკოსთან)

პერფორმანსი

ნიკო ცეცხლაძე

პერფორმანსი, ვიდეო დოკუმენტაცია
1991
'კოლმეურნეობის მოედნის' მიწისქვეშა გადასასვლელი, თბილისი, საქართველო