არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

მკვლელი

ვიდეო,ინსტალაცია

ოლეგ ტიმჩენკო

ინსტალაცია, ვიდეო პროექციები
1997
ფოტო: არტისტერიუმი N9, მოკალი ბუდა!, კატალოგი, 2016