არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

The Book for the New Georgian Aristocracy

გრაფიკა

ლადო ფოჩხუა

ქაღალდი, ტუში
2011
ფოტო: არტისტერიუმი N5, პროტესტი რომელიც არასდროს მთავრდება, კატალოგი, 2012