არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

ვიპოვე ჩემი კედელი, როცა სხვაგვარად არ შემეძლო (დეტალი ინსტალაციიდან)

ინსტალაცია,ობიექტი

სანდრო ანჩაბაძე

ქსოვილი, მავთული, შერეული ტექნიკა
2020
ცვალდი ზომა / Variable size სმ.

ნამუშევარი შედგება ელემენტების კომბინაციისგან, რომლებიც ნაპოვნია დაზიანებული და წლების განმავლობაში სახეცვლილი კედლების ზედაპირებზე. სხვადასხვა ლაქების, ნაპრალებისა და გადაკერილი ქსოვილებისგან შექმნილი კედლის იმიტაცია არის პირადი თხრობის ფორმა, სადაც მყარი სტრუქტურა გარდაიქმნება თხელ და არასტაბილურ ობიექტად.