არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

სერიიდან: 26 მცდელობა ჩემი დაკარგული თმის აღსადგენად / 26 მცდელობა ჩემი დაკარგული თმის აღსადგენად

ინსტალაცია

სანდრო ანჩაბაძე

ნაპოვნი მასალა, ძაფი
2020
120x21 სმ.
ფოტო: ფოტო კრედიტები: ვატო ბაქრაძე