არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2020 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო

Wall2Wall / Sewed2 (გამოფენის ხედი)

ინსტალაცია

სანდრო ანჩაბაძე

შერეული ტექნიკა
2019
255x110 / 240x225 სმ.
ფოტო: ფოტო კრედიტები: გურამ კაპანაძე