არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

ჩემს სიზმრებში არასდროს დაბადებულხარ (ინსტალაციის დეტალები)

ინსტალაცია

ანა ჯიბლაძე

რბილი სკულპტურა, აკვანი
2020
ფოტო: ფოტო კრედიტები: გურამ კაპანაძე

წარსულში, კავკასიის სხვადასხვა ნაწილში ჩვეულებად იყო ქცეული ახალშობილი ბავშვის მეძუძურად სხვა ქალთან გაგზავნა. ამის გამო უცხო ქალი უფრო მეტ გავლენას ახდენდა ბავშვზე, ვიდრე ბიოლოგიური მშობლები. ტრადიციას პოლიტიკური დატვირთვაც ჰქონდა. ხშირად ბავშვი გადაეცემოდა სხვა ეთნიკური ჯგუფის ოჯახს, სადაც ბავშვი ცხოვრობდა და სწავლობდა ენასა და წესებს. ქალს იყენებდნენ როგორც პოლიტიკურ იარაღს, რომელსაც სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების დაახლოება და მათ შორის შესაძლო კონფლიქტების თავიდან აცილება შეეძლო.