არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

სერია 'გულგრილი მზერა'

ლალი ქუთათელაძე

თიხა, ჭიქურქვედა საღებავები, ჭიქურები
2016
69x49x11 სმ.

გაკეთდა გამოფენისთვის "კედლის ობიექტი - მასალათიხა"