არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

ნადირობა ცეცხლის მფრქვეველ ირემზე

ფერწერა

თორნიკე რობაქიძე

შერეული ტექნიკა, ბიაზი
2020
86x110 სმ.
ფოტო: ფოტო კრედიტები: თორნიკე რობაქიძე