არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

ნადირობა ცეცხლის მფრქვეველ ირემზე (გამოფენის ხედი, ჯგუფური შოუ „აუცილებელი რიტუალები“, გალერეა 4710)

ფერწერა

თორნიკე რობაქიძე

შერეული ტექნიკა, ტილო
2020
86x110 სმ.
ფოტო: ფოტო კრედიტები: თორნიკე რობაქიძე