არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

უხილავი ჩრდილები (ხედი ინსტალაციაზე)

ინსტალაცია,ობიექტი

გიორგი ვარდიაშვილი

სამშენებლო ხარაჩო, სამშენებლო ბადე
2019
400x400x250 სმ.