არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

ფოტოსერია: 'ეს ის არ არის'

ფოტო

გურამ წიბახაშვილი

ციფრული ფოტო
2020
30x40 სმ.

სერია წარმოადგენს რენე მაგრიტის ნამუშევრის - "ეს ჩიბუხი არ არის" - რეპლიკას და ეპასუხება პანდემიის ისტერიას, რამაც ბევრი გაუაზრებელი გადაწყვეტილება და ქმედება გამოიწვია.