არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2020 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო

მოუჭრელი ხე (ტრანსფორმაცია). სკულპტურული ობიექტები ურბანულ სივრცეში

სკულპტურა

ვლადიმერ (ვალო) იმერლიშვილი

ხე
2019
შენი სახლი ჯიქიაზე