არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2020 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო

alone as alone (კოლაბორაცია ქეთა გავაშელთან)

ობიექტი

ანდრია დოლიძე

მოძრავი სტრიქონი
2019
გამოფენა Till You Get Your Powers Back, გალერეა 4710, თბილისი