არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2020 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო

alone as alone (კოლაბორაცია ანდრია დოლიძესთან)

ობიექტი

ქეთა გავაშელი

მოძრავი სტრიქონი
2019
გამოფენა Till You Get Your Powers Back, გალერეა 4710, თბილისი

A moving line of text reminding us that everything has to be overcome in the solitude of our own minds.