არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

უთავო O.C. სერია: “ახალი ქართული არისტოკრატიის წიგნი”

გრაფიკა,ფერწერა

ლადო ფოჩხუა

ქაღალდი, ინდუსრი ტუში, ვერცხლის ფირფიტები
2015
150x100 სმ.