არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

უსათაურო. სერია: “ახალი ქართული არისტოკრატიის წიგნი”

ფერწერა

ლადო ფოჩხუა

ქაღალდი, ინდუსრი ტუში, ვერცხლის ფირფიტები
2017
100x67 სმ.