არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

აკადემიური ნაშრომების მონაცემთა ბაზა

პროექტის 2021 წლის გამოშვების მხარდამჭერია საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

საკრალური გეომეტრია

ობიექტი

შოთა აფციაური

2021

Rooms Studio and Shotiko Aptsiauri

Sacral Geometry, is a clash between Solid and Fluid, Permanent and Fleeting.

The collection is a play with juxtaposition of strong and almost basic structural shapes with  its unexpected and ever so sensitive wax material.

By creating a conflict between rigid forms and material fragility the whole collection becomes  a provocative ritual.

It’s an attempt to solidify and capture something, that melts and evaporates into an immortal  form. Endowed with the sensory power, the objects become an outer expression of human’s  everlasting Inner Conflict on mortality. Thus, the collection turns into a meditation on the  idea of transcendence.

Each wax cast object has the form reduced to its most essential, but together they create a  geometrical union, that is charged with function and symbolic meaning.