არქივის მოხმარება
en

თანამედროვე ხელოვნების არქივი - თბილისი

პროექტი - მედიაგრაფიტი

ობიექტი

გიორგი ტაბატაძე

მოზაიკა
2013
ცვალებადი ზომები სმ.

E=MC2

E=MC2 is a name of this material but at the same time it serves as a general name for the whole group of the materials. (such as dotted line and spline line) because they belong to a same period and basically describing the same phenomena. Although they seem so violent at the first sight they seem to store enormous amount of energy, and I won't even be afraid to say positive energy. After such a long period of a social and political stagnation suddenly in 2003 we saw burst of energy released after the Rose revolution. almost all this materials are violent, but this violence comes from the place where this energy still doesn't know how to transform into positive solutions, how to find constructive ways of changing things and than it finds its release in violence.

This particular material is about blind people union annual congress. The main topic is how to deal with the property they inherited from Soviet times. At the culmination of it the room full of blind people bursts into fight and people who do not see each other physically fight with each other. Interestingly, the event replicates the structure of the bigger event happened earlier, namely the Rose revolution. it shows how bigger political event has caused ripple effect even is such marginal social group as blind people union.The material is sad, funny, dramatic, ridiculous and all at the same time, bearing clear mark of the changing times.

For more information about the project visit artist's webpage.